Astrea / News / Een loonbonus toekennen in 2022? Het kan nog.

23-05-2022

Een loonbonus toekennen in 2022? Het kan nog.

Publications | TEAM ARBEIDSRECHT

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De regeling van het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel of de ‘loonbonus’ maakt het mogelijk om aan de hand van duidelijk meetbare en verifieerbare collectieve doelstellingen alle werknemers – of een specifieke groep van de onderneming – op een (para)fiscaal gunstige manier te belonen.

De doelstellingen moeten op voorhand vastgelegd worden in een cao of een toetredingsakte, en het resultaat (het al dan niet behalen van de collectieve doelstellingen) moet onzeker zijn.

Wanneer een doelstelling wordt behaald, kan een individuele bedrag toegekend van maximaal 3.558 euro (in 2022) worden toegekend. Dit bedrag wordt door de RSZ niet beschouwd als loon. Wel is een bijzondere werkgeversbijdrage van 33% en een solidariteitsbijdrage van 13,07% door de werknemer verschuldigd.

Voor de werknemers is dit interessant aangezien een bedrag van 3.094 euro (in 2022) vrijgesteld is van bedrijfsvoorheffing.

Voor de werkgever is dit interessant aangezien de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage alsook het bedrag van de loonbonus zelf voor 100% aftrekbaar zijn als beroepskost.

Let op: Een bonusplan moet worden neergelegd alvorens 1/3de van de referteperiode is verstreken. Een bonusplan invoeren voor het hele kalenderjaar 2022 is dus niet meer mogelijk.

Indien de referteperiode betrekking heeft op een andere periode waarvan nog geen 1/3de is verstreken, is invoering van het plan nog mogelijk.