Astrea / News / Eindejaar en niet opgenomen vakantiedagen over:...

02-01-2024

Eindejaar en niet opgenomen vakantiedagen over: uitbetalen of toch overdragen? Verandering vanaf 2024

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Wettelijke vakantiedagen worden opgebouwd door arbeid tijdens het vakantiedienstjaar (bijvoorbeeld 2022). Deze vakantiedagen kunnen worden opgenomen tijdens het jaar volgend op het vakantiedienstjaar (d.i. het vakantiejaar, bijvoorbeeld 2023). Het is niet zo uitzonderlijk dat werknemers op het einde van het vakantiejaar niet alle wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen. In principe zijn werknemers verplicht om de vakantiedagen vóór 31 december van het vakantiejaar op te nemen, althans wat betreft de wettelijke vakantiedagen. Voor extralegale vakantiedagen worden de voorwaarden voor opname en overdracht bepaald door de rechtsbron op basis waarvan ze worden toegekend (CAO, arbeidsreglement, …). Dit verbod van overdracht was tot nu toe zeer strikt. Werknemers mogen evenmin afstand doen van hun recht op vakantie, hun wettelijke vakantiedagen overdragen aan een collega of voortijdig de vakantiedagen van het volgende jaar opnemen. Voor het vakantiedienstjaar 2022 was de grens voor opname van vakantiedagen dus 31 december 2023. Hierop was één afwijking mogelijk: als een werknemer door arbeidsongeschiktheid niet alle vakantiedagen heeft kunnen opnemen, dan kunnen de resterende vakantiedagen wel uitbetaald worden maar de vakantiedagen zelf kunnen niet worden overgedragen.  

Vanaf 2024

Vanaf het vakantiejaar 2024 (na vakantiedienstjaar 2023) wordt deze regeling aangepast. De wettelijke vakantiedagen die om bepaalde redenen van schorsing van de arbeidsovereenkomst niet kunnen worden opgenomen, kunnen maximaal 24 maanden worden uitgesteld. De redenen van schorsing zijn wettelijk beperkt tot erkende arbeidsongevallen of beroepsziektes, andere ongevallen of ziektes, moederschapsrust, vaderschapsverlof, profylactisch verlof, geboorteverlof, adoptieverlof en bepaalde gevallen van pleegzorgverlof. Als een werknemer omwille van één van deze redenen de vakantiedagen opgebouwd in 2023 niet kan opnemen voor 31 december 2024, dan kan de opname voor maximum twee jaar worden uitgesteld. Opname (bij de huidige of een volgende werkgever) is dan mogelijk van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026.  

Let op!

Het vakantiegeld wordt wel uitbetaald op het einde van het vakantiejaar (in dit geval 2023). Wanneer de uitgestelde vakantiedagen worden opgenomen, heeft de werknemer dus geen recht meer op vakantiegeld aangezien dit reeds betaald zal zijn. Wenst u meer informatie hierover of over andere arbeidsrechtelijke topics, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.