Astrea / News / Uitbreiding van gelegenheidsarbeid in begrafeni...

20-01-2023

Uitbreiding van gelegenheidsarbeid in begrafenissector – uit de Programmawet van 26 december 2022.

Publications | Employment Law Team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Vanaf april 2019 werd het statuut van gelegenheidswerk in de begrafenissector ingevoerd. Het doel hiervan was de administratieve lasten voor de korte, onvoorziene tewerkstellingen eigen aan de begrafenissector te verminderen. Ook werd hierdoor een flexibele tewerkstelling mogelijk voor bepaalde specifieke taken.

Bijzondere voorwaarden voor dit statuut worden opgelegd door de RSZ-wet en sectorale cao’s.

Een gelegenheidsarbeider in de begrafenissector is een werknemer die occasioneel in de sector van de begrafenisondernemingen ter gelegenheid van een overlijden in dienst genomen wordt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. De werknemer levert beperkte en onregelmatige prestaties op vrijwillige basis, zonder een vast uurrooster.

De taken die de gelegenheidswerker mag uitvoeren zijn echter beperkt:

• taken als bode, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/of bij de koffietafel helpen;

• de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie)wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de (ceremonie)wagen besturen en net houden.

Vanaf 1 januari 2023 werd het takenpakket van de gelegenheidswerker uitgebreid met:

• rouwdrukwerk klaarmaken voor verzending: plooien, in omslagen steken;

• kleine werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren, zoals accessoires plaatsen of wegnemen;

• kleine, niet-regelmatige onderhoudswerkzaamheden in en aan gebouwen in functie van bezoeken en ceremonies uitvoeren

Deze uitbreiding gebeurde op basis van artikel 50 van de programmawet van 26 december 2022 (publicatie Belgisch Staatsblad 30 december 2022), die wijzigingen aanbracht op de RSZ-wet (eerder gewijzigd door de wet van 21 december 2018).