Astrea assisteert Triginta bij erfpacht betreffende de Refuge in Mechelen

Ciska Servais, Benoit Forêt en Merel Huybrechts van het team vastgoedrecht van Astrea hebben Triginta begeleid bij het sluiten van een erfpachtovereenkomst met het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen met betrekking tot de monumentale, religieuze site ‘Refuge’ in het hart van Mechelen.
Triginta vult daarmee haar portefeuille van (voormalig) religieus erfgoed verder aan, die reeds The Jane in Antwerpen, de Damiaansite in Leuven en het Paterspand in Turnhout bevat.

Triginta zal hier een gecombineerd programma realiseren van kantoorunits, de jeugdbeweging, het koor en gedeelde functies. Het ontwerp van de site houdt enerzijds de restauratie en renovatie van de historische refuge in en anderzijds een stuk nieuwbouw, en belooft door zijn erfgoedwaarde erg uitdagend te worden.

Astrea wenst alle betrokken partijen van harte te feliciteren met dit mooie project.

Voor meer informatie klik hier.

Afbeelding © Dirk Leemans – Fotostudio Leemans

Astrea has assisted Garvis in successfully closing a capital round

Astrea heeft Garvis, het online en real-time AI-platform voor vraag- en voorraadplanning, bijgestaan bij het succesvol afsluiten van een kapitaalsronde waarbij de Britse investeringsfondsen Superseed en Scalebridge Capital en de Duitse groep Bosch Ventures een investering van 3,5 miljoen euro hebben gerealiseerd. Astrea is verheugd hiertoe bijgedragen te hebben.

Ons team: Frédéric Verspreeuwen, Philippe Willemsens, Annalyne Van De Steene.

Strengere havenbeveiliging in de Belgische zeehavens aangekondigd

Het Belgisch Scheepvaartwetboek, van toepassing sedert september 2020, regelt onder hoofdstuk 2.5.2 aan welke vereisten havens en havenfaciliteiten (zoals commercieel uitgebate terminals) dienen te voldoen op vlak van maritieme beveiliging.

Elke havenfaciliteit dient onder meer een veiligheidsbeambte aan te stellen en dient een veiligheidsplan op te stellen, dat ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de bevoegde minister van Noordzee.

Daar de Haven van Antwerpen geldt als internationale draaischijf van de illegale drugshandel (o.m. cocaïne), waarvan de bestrijding begrijpelijkerwijze een topprioriteit van zowel de lokale als nationale besturen vormt, is het belang van maritieme beveiliging de laatste jaren enkel maar toegenomen. Ook in het kader van de toegenomen illegale migratiedruk zijn de Belgische zeehavens een aandachtspunt.

De minister bevoegd voor Noordzee kondigde in dit kader eind september 2021 strengere regels aan op vlak van havenbeveiliging, met onder meer aandacht voor camerabewaking, toegang tot de terminals, en zwaardere straffen voor indringers (tot vijftien jaar celstraf).

Ongetwijfeld zullen alle belanghebbenden bij goederenvervoer van, naar of via de Belgische havens hier vroeg of laat mee geconfronteerd worden en de juiste balans moeten vinden tussen vlot goederenverkeer en voldoen aan de nieuwe beveiligingsmaatregelen.

Ciska Servais (departement administratief recht) en Ruud De Houwer (departement maritiem en transportrecht) bundelden de expertise van hun teams en stonden in 2020 en 2021 de FOD Mobiliteit en Vervoer bij in een administratief kortgeding rond havenbeveiliging en havenbeveiligingsplannen. Zij volgen ook de nieuwe evoluties op de voet op.