Astrea / News / De consument beter beschermd tegen onredelijke ...

22-03-2023

De consument beter beschermd tegen onredelijke woeker

Publications | Julie Wouters

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

– weldra invoeging nieuw boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek Economisch Recht.

Dit nieuwe boek geeft een juridisch kader aan en actualiseert de minnelijke invordering van schulden van de consument door een schuldeiser of door een derde (B2C). Het heeft als doel om onredelijke schadebedingen te verbannen die in het verleden leidde tot woekerinteresten, kosten en/of bijkomende vergoedingen die niet in verhouding stonden met de schade die de onderneming in feite leidde door het niet tijdig betalen van de consument.

Er zijn voornamelijk drie belangrijke peilers waar in de toekomst rekening mee moet worden gehouden:

- Er moet in eerste instantie een verplichte kosteloze herinnering worden gestuurd aan de consument

- Vervolgens is er een wachttermijn van 14 dagen alvorens eventuele sancties vanwege laattijdige betaling mag worden toegepast

- Er wordt een duidelijk plafond opgenomen voor schadebedingen

Voor meer vragen hierover kan u terecht bij Julie Wouters.