Astrea / News / De feestdagen komen eraan: geeft u een extraatj...

28-11-2023

De feestdagen komen eraan: geeft u een extraatje aan uw werknemers?

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De feestdagen staan voor de deur en werkgevers kunnen van die gelegenheid gebruik maken om hun werknemers extra te belonen.

We zetten even de regels op een rijtje om dit extraatje vrij van sociale zekerheidsbijdragen of fiscale inhoudingen te kunnen toekennen.

Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques zijn geen loon en zijn fiscaal aftrekbaar als ze aan volgende voorwaarden voldoen.

• De cheques moeten worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.

• Ze mogen een totaalbedrag van 40,00 EUR per jaar en per werknemer niet overschrijden. Dit bedrag kan vermeerderd worden met 40,00 EUR per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer.

• Alle werknemers van de onderneming of alle werknemers van dezelfde categorie (objectieve criteria!) moeten hetzelfde voordeel krijgen.

Of deze voorwaarden gerespecteerd worden, moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en niet op basis van het bedrag dat aan elke afzonderlijke werknemer wordt toegekend. Bijvoorbeeld, als een werkgever aan al zijn werknemers een geschenk van 100,00 EUR geeft, maken die geschenken deel uit van het loon, ook indien een aantal van de werknemers twee of meer kinderen ten laste hebben.

Als de waarde van de geschenken deze grenzen overschrijdt, zijn sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op de totale waarde ervan.

Indien u een geschenkcheque wenst te geven, mogen deze cheques enkel worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques, mogen zij maar een beperkte looptijd hebben, en noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde.

In de praktijk kunnen deze geschenkcheques op naam worden besteld bij bedrijven zoals Sodexo en Edenred.

Wenst u meer informatie hierover of over andere alternatieve beloningsvormen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.