Astrea / News / Hebt u al gedacht aan de implementatie van de n...

24-11-2023

Hebt u al gedacht aan de implementatie van de nieuwe Klokkenluiderswetgeving in uw onderneming?

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Vanaf 17 december 2023 is deze wetgeving van toepassing op KMO’s (50 tot 249 werknemers). Zij was reeds in werking getreden op 15 februari 2023 voor grote ondernemingen (meer dan 249 werknemers).

Wat is er nieuw voor de KMO?

1. Een onderneming (=juridische entiteit) moet een intern meldingskanaal voorzien voor werknemers, zelfstandige dienstverleners, aandeelhouders, bestuursleden, enz. die inbreuken in een werkgerelateerde context willen melden. Het gaat om diverse EU-beleidsdomeinen, o.a. marktconcurrentie, maar ook sociale en fiscale fraude.

2. De “klokkenluider” is beschermd tegen represailles of een nadelige behandeling (i) indien hij/zij gegronde redenen had om aan te nemen dat de gemelde informatie over inbreuken (binnen de bepaalde domeinen) op het moment van melding juist was en (ii) indien hij/zij deze informatie via een geldig kanaal heeft gerapporteerd.

Wat zijn de risico’s als u deze wetgeving niet naleeft?

Indien de onderneming de bepalingen van de klokkenluiderswetgeving niet naleeft, kan dit bestraft worden met zwaarwichtige sancties.

- Het niet opzetten van een intern meldingskanaal en een meldingsregister: gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of strafrechtelijke boete van 4.800 EUR tot 48.000 EUR; of een administratieve boete van 2.400 EUR tot 24.000 EUR;

- Indien een represaille of nadelige behandeling door de onderneming ten opzichte van de “klokkenluider” plaatsvindt en indien de werkgever geen bewijs van het tegendeel levert (omkering van de bewijslast):

o beschermde werknemer: een schadevergoeding van 18 tot 26 weken loon;

o anderen: de werkelijk geleden en bewezen schade;

- Indien de werkgever (of enige persoon) de melding belemmert of tracht te belemmeren, vergeldt, onnodige of hinderlijke procedures initieert, of de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider niet waarborgt: een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een strafrechtelijke boete van 4.800 EUR tot 48.000 EUR.

Wat is de meerwaarde van Astrea bij de implementatie van deze wetgeving?

Astrea biedt een one stop shop dienstverlening aan die tweeledig is:

- Juridische adviesverlening en assistentie bij de implementatie van een meldingskanaal (niet-anoniem en/of anoniem):

Wij hebben de juridische kennis in huis om over deze wetgeving te adviseren alsook uw onderneming bij te staan bij de juridische implementatie ervan (onder meer door de noodzakelijke juridische documenten op te stellen).

- Aanbieden van een anoniem meldingskanaal in samenwerking met Trustan BV:

Astrea is een samenwerking aangegaan met Trustan BV die een doeltreffend meldingsplatform aanbiedt, waar werknemers anoniem een melding kunnen doen en waarbij er dus tegemoet wordt gekomen aan de verplichting om een “intern meldingskanaal” te voorzien, zij het op anonieme wijze.

Interesse? neem dan contact op met ons team arbeidsrecht