Astrea / what we do / Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Ons team arbeidsrecht is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. Wij bieden u juridisch advies inzake individuele arbeidsrechtzaken, collectieve onderhandelingen (CAO’s), arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames (CAO 32bis), internationale tewerkstelling, en werknemer-geralateerde privacybescherming (AVG).

Wij ondersteunen u graag in uw HR-beleid, zowel bij aanwervingen als bij individuele en collectieve ontslagprocedures. Verder kan u op ons beroep doen voor de sociaalrechtelijke aspecten van fusies en overnames, zoals de overdracht van werknemers en informatieverstrekking aan de ondernemingsraad, en bij privacybescherming en de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons team arbeidsrecht is eveneens gespecialiseerd in sociale zekerheid, waaronder kostenvergoedingen en bijdrageverminderingen.

Wat internationale tewerkstelling betreft, begeleiden we u bij nationale arbeidswetgevingen, sociale zekerheid en belastingregimes, en assisteren we u bij de immigratievereisten voor niet EU-burgers zoals werkvergunningen en visa-aanvragen.

U kan bij ons terecht voor persoonlijk en probleemoplossend advies in alle arbeidsrechtelijke kwesties en ondersteunen u indien nodig in gerechtelijke procedures voor de arbeidsrechtbank. Om vakoverschrijdende juridische expertise te garanderen, werken we nauw samen met onze collega’s op andere afdelingen.

Onze diensten

  • Individueel arbeidsrecht (individuele arbeidsovereenkomsten, bonusplan, ontslag)
  • Collectief arbeidsrecht (arbeidsreglement, CAO)
  • Sociale zekerheid
  • Loon en voordelen van alle aard, groepsverzekering (aanvullend pensioen)
  • Internationale tewerkstelling en immigratie
  • Welzijn op het werk (preventie, pesten op het werk, #metoo)
  • Outsourcing, vermijden van verboden terbeschikkingstelling
  • Overdracht van werknemers bij een overdracht van onderneming (CAO 32bis)
  • Privacybescherming van werknemers (AVG)
23-04-2024

Wanneer moet een werkgever een klokkenluidersregeling invoeren? Elk jaar opnieuw te berekenen!

Publications

15-04-2024

Loondiscriminatie: bijkomende verplichtingen voor werkgevers op komst

Publications

04-03-2024

Deadline 31 maart 2024. Hoe staat het met uw opleidingsplan?

Publications

12-01-2024

Vertrouwenspersoon – Verplicht bij minimaal 50 medewerkers

Publications

02-01-2024

Eindejaar en niet opgenomen vakantiedagen over: uitbetalen of toch overdragen? Verandering vanaf 2024

Publications

28-11-2023

De feestdagen komen eraan: geeft u een extraatje aan uw werknemers?

Publications

24-11-2023

Hebt u al gedacht aan de implementatie van de nieuwe Klokkenluiderswetgeving in uw onderneming?

Publications

25-10-2023

Relance-uren (overuren zonder hoge loonkosten): verlengd tot 30/06/2025

Publications

19-10-2023

Vanaf 1 januari 2024: ziekte van werknemer tijdens vakantie

Publications

21-08-2023

Opzeggingstermijn bij een ontslag door de werknemer: maximaal 13 weken

Publications

08-05-2023

Wat mag u volgens de GDPR (niet) communiceren over een ex-werknemer?

Publications

02-05-2023

De forfaitaire verplaatsingsvergoeding wordt voortaan geïndexeerd op kwartaalbasis

Publications

05-04-2023

Moet een werknemer nog een medisch attest voorleggen?

Publications

10-03-2023

De arbeidsdeal: hoe staat het met uw opleidingsplan?

Publications

21-02-2023

“Boete dreigt voor 474 bedrijven met te veel langdurig zieke werknemers” – Onvoldoende preventie

Publications

20-01-2023

Uitbreiding van gelegenheidsarbeid in begrafenissector – uit de Programmawet van 26 december 2022.

Publications

02-01-2023

Zaterdag blijft dan toch een werkdag

Publications

02-01-2023

Lawful lending of staff? Yes, during the notice period: the transition trajectory

Publications

08-12-2022

The reintegration trajectory 2.0

Publications

24-11-2022

Meer work-life balance – Welke veranderingen brengt cao 162?

Publications

24-10-2022

2023: zaterdag geen werkdag meer

Publications

09-09-2022

Commuting by bicycle. How can you encourage your employees?

Publications

17-08-2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden verplicht …

Publications

29-06-2022

The possibility of the simplified application procedure for temporary unemployment due to corona is coming to an end

Publications

17-06-2022

The corona crisis: end of the aftercare phase

Publications

23-05-2022

Een loonbonus toekennen in 2022? Het kan nog.

Publications

11-03-2022

De arbeidsdeal: naar een betere work-life balance. Maar wat betekent dit voor de werkgever?

Publications