Astrea / what we do / Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Ons team arbeidsrecht is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. Wij bieden u juridisch advies inzake individuele arbeidsrechtzaken, collectieve onderhandelingen (CAO’s), arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames (CAO 32bis), internationale tewerkstelling, en werknemer-geralateerde privacybescherming (AVG).

Wij ondersteunen u graag in uw HR-beleid, zowel bij aanwervingen als bij individuele en collectieve ontslagprocedures. Verder kan u op ons beroep doen voor de sociaalrechtelijke aspecten van fusies en overnames, zoals de overdracht van werknemers en informatieverstrekking aan de ondernemingsraad, en bij privacybescherming en de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons team arbeidsrecht is eveneens gespecialiseerd in sociale zekerheid, waaronder kostenvergoedingen en bijdrageverminderingen.

Wat internationale tewerkstelling betreft, begeleiden we u bij nationale arbeidswetgevingen, sociale zekerheid en belastingregimes, en assisteren we u bij de immigratievereisten voor niet EU-burgers zoals werkvergunningen en visa-aanvragen.

U kan bij ons terecht voor persoonlijk en probleemoplossend advies in alle arbeidsrechtelijke kwesties en ondersteunen u indien nodig in gerechtelijke procedures voor de arbeidsrechtbank. Om vakoverschrijdende juridische expertise te garanderen, werken we nauw samen met onze collega’s op andere afdelingen.

Onze diensten

  • Individueel arbeidsrecht (individuele arbeidsovereenkomsten, bonusplan, ontslag)
  • Collectief arbeidsrecht (arbeidsreglement, CAO)
  • Sociale zekerheid
  • Loon en voordelen van alle aard, groepsverzekering (aanvullend pensioen)
  • Internationale tewerkstelling en immigratie
  • Welzijn op het werk (preventie, pesten op het werk, #metoo)
  • Outsourcing, vermijden van verboden terbeschikkingstelling
  • Overdracht van werknemers bij een overdracht van onderneming (CAO 32bis)
  • Privacybescherming van werknemers (AVG)