Astrea / News / Loondiscriminatie: bijkomende verplichtingen vo...

15-04-2024

Loondiscriminatie: bijkomende verplichtingen voor werkgevers op komst

Publications | Team Arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

In 2022 bedroeg de genderloonkloof in België gemiddeld 5%. Dit wil zeggen dat vrouwen gemiddeld 5% minder per uur verdienen dan mannen.

België heeft al verschillende wetgevende (zoals de zogenaamde ‘genderwet’ van 2007) en beleidsmatige initiatieven genomen om de loonkloof te bestrijden. België scoort inzake loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen beter dan de meeste andere Europese landen, maar de gemiddelde Europese loonkloof bedraagt nog steeds 12%.

De EU wijt de loonkloof onder meer aan het algemene gebrek aan transparantie over beloningsniveaus binnen organisaties, die als gevolg heeft dat beloningsdiscriminatie en vooroordelen op grond van gender onopgemerkt blijven of in vermeende gevallen moeilijk te bewijzen zijn. Een nieuwe EU-richtlijn legt enkele transparantieverplichtingen op die (publieke en private) werkgevers moeten naleven, bijvoorbeeld:

  • • Sollicitanten moeten voorafgaand aan een sollicitatiegesprek geïnformeerd worden over het aanvangsloon of de loonschaal van de gepubliceerde functie;

  • • Werkgevers mogen sollicitanten geen vragen stellen over hun beloning in hun huidige of eerdere arbeidsverhoudingen;

  • • Werkgevers moeten hun werknemers gemakkelijk toegang verschaffen tot de criteria die worden gebruikt voor het bepalen van de beloning, de beloningsniveaus en de beloningsontwikkeling van de werknemers. Die criteria moeten objectief en genderneutraal zijn;

  • • Werknemers hebben recht op schriftelijke informatie over hun individuele beloningsniveau en de naar geslacht uitgesplitste gemiddelde beloningsniveaus voor categorieën van werknemers die dezelfde of gelijkwaardige arbeid verrichten;

  • • De richtlijn voert een rapporteringsverplichting in voor ondernemingen die meer dan 99 werknemers te werk stellen: jaarlijks of elke drie jaar afhankelijk van de omvang van de onderneming.

Werknemers die denken het slachtoffer te zijn van loondiscriminatie zullen hiervoor naar de rechter kunnen stappen om een volledige compensatie te eisen voor de geleden schade.

De EU-lidstaten moeten ook sancties voorzien op inbreuken op de rechten en verplichtingen met betrekking tot het beginsel van gelijke beloning.

De Europese lidstaten beschikken over een termijn van 3 jaar (tot 6 juni 2026) om hun nationale wetgeving aan de nieuwe regels aan te passen.

Een bijdrage van onze experten Jonas Jespers, Karine Roobrouck en Rudi Desmet.