Astrea / News / Wanneer moet een werkgever een klokkenluidersre...

23-04-2024

Wanneer moet een werkgever een klokkenluidersregeling invoeren? Elk jaar opnieuw te berekenen!

Publications | Team Arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Sinds december 2023 is een klokkenluidersregeling verplicht in ondernemingen vanaf 50 werknemers. Voor ondernemingen vanaf 250 werknemers was dit reeds verplicht sinds 15 februari 2023.

Deze drempels gelden per juridische entiteit en niet per technische bedrijfseenheid.

Hoe deze drempel berekend moest worden was tot nu toe niet duidelijk. De wet verwijst immers naar de berekeningsmethode die gebruikt wordt bij de sociale verkiezingen, die evenwel slechts om de vier jaar plaatsvinden.

De verwarring heerste vooral rond het tijdstip waarop deze drempel berekend moeten worden. Eénmaal om de vier jaar, samen met de berekening van de drempels voor de sociale verkiezingen, of voortschrijdend, na de afsluiting van elk kwartaal?

De wetgever heeft dit nu verduidelijkt in een bijkomende wet.

De drempel om te bepalen of een juridische entiteit de drempel voor een klokkenluidersregeling heeft bereikt, dient berekend te worden elk jaar op 1 januari aan de hand van het gemiddelde personeelsbestand over de vier kwartalen van het voorgaande jaar.

Ondernemingen die in de buurt van de drempelwaarden zitten, dienen dus elk jaar in januari deze berekening te doen om na te gaan of zij de drempel voor een klokkenluidersregeling hebben overschreden.

Bron: Wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 21 maart 2024

Een bijdrage van onze experten Rudi Desmet en Karine Roobrouck