Astrea / News / Wat mag u volgens de GDPR (niet) communiceren o...

08-05-2023

Wat mag u volgens de GDPR (niet) communiceren over een ex-werknemer?

Publications | Employment Law Team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Recent heeft de gegevensbeschermingsautoriteit (de GBA) zich opnieuw uitgesproken over een communicatie die een werkgever via het intranet had gericht aan zijn personeel met betrekking tot het vertrek van een werkneemster. De werkgever deelde mee dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk was beëindigd door de werkgever.

De betrokken werkneemster nam hier aanstoot aan. Zij vond dat deze mededeling de schijn wekte dat zij zou zijn ontslagen wegens dringende reden.

De GBA gaf de betrokken werkneemster gelijk. De GBA bevestigde dat een werkgever rechtsgeldig kan communiceren over het vertrek van een werknemer en het moment van vertrek. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) biedt hiertoe een rechtmatige grondslag.

Echter, de vermelding dat de werkgever haar had ontslagen, alsook de vermelding van een onmiddellijk vertrek, ging volgens de GBA verder dan nodig om het doel te bereiken. Persoonsgegevensverwerking moet immers minimaal zijn.

De werkgever kreeg een waarschuwing van de GBA en diende de mededeling te corrigeren.

Kortom: Indien u het vertrek van een werknemer wenst mee te delen aan uw personeel, dan beperkt u zich best tot het hoogstnoodzakelijke: de naam van de werknemer en de datum van vertrek.

Ditzelfde geldt ook wanneer de werkgever bijv. in een out-of-office bericht de uitdiensttreding van een ex-werknemer meedeelt aan derden.