Astrea / News / Relance-uren (overuren zonder hoge loonkosten):...

25-10-2023

Relance-uren (overuren zonder hoge loonkosten): verlengd tot 30/06/2025

Publications | Team arbeidsrecht

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Het systeem van de relance-uren is ontstaan tijdens de coronacrisis om de uitzonderlijke vermeerdering van werk in de cruciale sectoren op te vangen. Later werd dit uitgebreid naar alle andere sectoren.

Dit systeem van “relance-uren” is verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 (wet van 20 juli 2023 naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord 2023-2024).

De relance-uren hebben wat gelijkenissen met vrijwillige overuren die kunnen worden gepresteerd in het kader van de arbeidswet:

• zo moeten werkgever en werknemer een schriftelijke overeenkomst sluiten voor maximaal zes maanden;

• er dient geen inhaalrust te worden toegekend voor de gepresteerde overuren.

De relance-uren kunnen bovenop de vrijwillige overuren (in principe 100 per kalenderjaar) worden toegekend met een maximum van:

• in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023: 120 bijkomende relance-uren;

• in 2024: 120 bijkomende relance-uren;

• in de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025: 120 bijkomende relance-uren.

Er is geen voorrangsmechanisme voor vrijwillige overuren gestipuleerd. De werkgever kan dus eerst een systeem van relance-uren overeenkomen, en nadien met dezelfde werknemer ook nog vrijwillige overuren overeenkomen, of omgekeerd.

Er zijn ook verschillen tussen het systeem van vrijwillige overuren en de relance-uren:

• Voor relance-uren moet geen overloon (50%, of 100% op zondagen of feestdagen) worden betaald;

• In tegenstelling tot de vrijwillige overuren, zijn relance-uren vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Bruto is netto.

De relance-uren mogen de grens van 11 uur/dag en 50 uur/week niet overschrijden.

Wenst u meer informatie hierover, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.