Partner promotie bij Astrea

We zijn verheugd en trots te mogen aankondigen dat Barbara Terriere en Ruud De Houwer binnen Astrea tot partners zijn gepromoveerd.

Barbara is expert in distributie- en mededingingsrecht en heeft een specifieke ervaring in de automobielsector. Daarnaast is Barbara gespecialiseerd in zaken m.b.t. handelsagentuur, franchise, intellectuele eigendom, e-commerce, handelspraktijken, groepsaankopen, consumentenrecht, productaansprakelijkheid, gegevensbescherming en ICT-recht. Al meer dan 20 jaar staat zij lokale en internationale cliënten bij. Barbara is een lid van de Antwerpse Balie sinds 2000. Ze spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans en heeft een basiskennis van Spaans en Duits. Barbara is binnen het International Distribution Law Institute aangeduid als “Country Expert” in het Belgisch distributierecht.

Ruud is gespecialiseerd in handelsrecht, zee- en vervoerrecht, internationaal handelsrecht, commerciële overeenkomsten, en beslag- en executierecht. Hij beschikt over een ruime ervaring in het adviseren van nationale en internationale ondernemingen en overheden. Daarnaast heeft Ruud een uitgebreide expertise in alle aspecten van nationale en internationale handel, commerciële overeenkomsten en verzekeringsaangelegenheden. Ruud wordt aangeduid als een Next Generation Lawyer door Legal 500.

Zowel Barbara als Ruud maken al jaren deel uit van ons ijzersterk team. We wensen hun alle succes toe en uiteraard een stevige proficiat met deze mooie en belangrijke stap in hun carrière.

Astrea staat u graag bij om u bij de elektronische oprichting van uw vennootschap te adviseren

De maatschappij digitaliseert dezer dagen continu en op alle vlakken. Ook het vennootschapsrecht blijft op dit vlak niet achterop. Sinds 1 augustus van dit jaar is het immers mogelijk om elektronisch een vennootschap op te richten.

Principes

Reeds in 2019 stelden het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in hun richtlijn van 20 juni 2019 dat moest worden voorzien in procedures waarmee de oprichting van vennootschappen volledig online kan worden verricht, met als doel: kosten, tijd en administratieve lasten – die met een oprichting gepaard gaan – verminderen.

Met de invoering van de wet van 12 juli 2021 werd voornoemde richtlijn omgezet in Belgische wetgeving en was de mogelijkheid van de elektronische oprichting van een vennootschap een feit. Sinds 1 augustus kunnen oprichtingsakten worden verleden via een elektronisch platform en dient de oprichter in principe niet meer fysiek aanwezig te zijn bij de notaris, behoudens enkele uitzonderingsgevallen.

De inhoudelijke vereisten voor een oprichtingsakte, zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijven overeind zodat de tussenkomst van een notaris bij de oprichting een vennootschap wel nog steeds verplicht is.

Werking elektronisch platform

Om de elektronische oprichting van een vennootschap te faciliteren, werd door Fednot een online platform gelanceerd: startmybusiness.
Op heden kunnen via dit platform enkel nog maar een BV, CV of NV worden opgericht.

De oprichter dient via het platform informatie en documenten aan te leveren ter voorbereiding van de oprichtingsakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de benaming van de vennootschap, de gegevens van de oprichter(s), het financieel plan, het bankattest… Astrea kan u hierin bijstaan en deze aspecten afstemmen met de notaris. Samen met een notaris naar keuze zal vervolgens het ontwerp van oprichtingsakte worden opgesteld. Tot slot zal er een videoconferentie plaatsvinden waarbij de oprichtingsakte elektronisch wordt ondertekend aan de hand van de eID of via itsme.

Na het ondertekenen en verlijden van de oprichtingsakte, zal de notaris binnen de 10 werkdagen de oprichtingsakte neerleggen ter publicatie.

Besluit

De invoering van de mogelijkheid om een vennootschap elektronisch op te richten heeft ertoe geleid dat een oprichting minder omslachtig en sneller kan verlopen. Toch blijft het raadzaam om zich goed te informeren alvorens tot oprichting van een vennootschap over te gaan; elke persoonlijke situatie vergt immers een individuele aanpak.