Astrea benoemt 3 advocaten tot counsel

Astrea is verheugd de promotie aan te kondigen van drie van haar toegewijde advocaten.

Met ingang van 1 januari 2024 worden Mai Nguyen, Levi Van Dijck en Benoit Forêt officieel tot counsel benoemd. Deze aanstelling versterkt niet alleen de bestaande organisatiestructuur, maar bevestigt hun loyaliteit en uitzonderlijke bijdrage aan de organisatie en haar cliënten.

Elk van deze nieuwe counsels beschikt over een doorgedreven expertise in zijn specifiek vakgebied en zal optreden als waardevolle sparringpartner voor zijn collega’s.

“Voor onze organisatie is het van groot belang dat wij kunnen rekenen op mensen met een bijzondere vakkennis. Counsels zijn de gatekeepers voor de kwaliteitsvolle dienstverlening waar Astrea voor staat”, benadrukt Micha Van den Abeele, partner bij Astrea.

Mai Nguyen is als advocaat actief sinds 2010 en heeft een bijzondere expertise opgebouwd in de zgn. “corporate litigation”, i.e. vennootschapsrechtelijke geschillen gevoerd voor de rechtbanken, hoven en arbitrale colleges, zoals in het kader van aansprakelijkheid van bestuurders en andere vennootschapsorganen voor of na faillissement, conflicten tussen aandeelhouders, procedures inzake gedwongen overname van aandelen, overnameclaims en alle soorten herstructureringen binnen en buiten gerechtelijke insolventieprocedures. Mai adviseert cliënten in het Nederlands, Engels, Frans en Vietnamees.

Levi Van Dijck, advocaat sinds 2009, heeft zich gespecialiseerd in gegevensbescherming, cybersecurity, IT, evenals in marktpraktijken / consumentenrecht, distributierecht en intellectuele eigendom. Hij spreekt en publiceert regelmatig over deze materies en heeft doorheen de jaren een uitgebreide ervaring opgedaan in geschillenbeslechting, het redigeren en onderhandelen van overeenkomsten en het verstrekken van pragmatisch advies aan cliënten. Hij is ook gecertificeerd als Data Protection Officer (DPO) door het Data Protection Institute in 2021.

Benoit Forêt kwam in 2015 als advocaat bij Astrea aan boord en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in omgevingsrecht, vastgoedrecht, overheidsopdrachten en algemeen administratief recht. Hij bouwde een ruime ervaring op in het voeren van diverse administratieve en burgerlijke procedures en werkt regelmatig mee aan vastgoedtransacties, zowel in zuiver private als in publiek-private verhoudingen. Verder beschikt Benoit over een bijzondere interesse in de omgevingsrechtelijke aspecten van complexe mobiliteitsprojecten, en publiceert hij regelmatig in de rechtstakken die hij in de praktijk behandelt.

Met deze welverdiende promotie zullen Mai, Levi en Benoit vanuit hun leidinggevende rol verder bijdragen aan de continuïteit van Astrea als een betrouwbare partner voor gespecialiseerd juridisch advies aan bedrijven, ondernemers, beroepsfederaties en lokale en internationale overheden. Hun benoemingen onderstrepen de inzet van Astrea op hoogwaardige dienstverlening en vakbekwaamheid.

Partner promotie bij Astrea

We zijn verheugd en trots te mogen aankondigen dat Barbara Terriere en Ruud De Houwer binnen Astrea tot partners zijn gepromoveerd.

Barbara is expert in distributie- en mededingingsrecht en heeft een specifieke ervaring in de automobielsector. Daarnaast is Barbara gespecialiseerd in zaken m.b.t. handelsagentuur, franchise, intellectuele eigendom, e-commerce, handelspraktijken, groepsaankopen, consumentenrecht, productaansprakelijkheid, gegevensbescherming en ICT-recht. Al meer dan 20 jaar staat zij lokale en internationale cliënten bij. Barbara is een lid van de Antwerpse Balie sinds 2000. Ze spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans en heeft een basiskennis van Spaans en Duits. Barbara is binnen het International Distribution Law Institute aangeduid als “Country Expert” in het Belgisch distributierecht.

Ruud is gespecialiseerd in handelsrecht, zee- en vervoerrecht, internationaal handelsrecht, commerciële overeenkomsten, en beslag- en executierecht. Hij beschikt over een ruime ervaring in het adviseren van nationale en internationale ondernemingen en overheden. Daarnaast heeft Ruud een uitgebreide expertise in alle aspecten van nationale en internationale handel, commerciële overeenkomsten en verzekeringsaangelegenheden. Ruud wordt aangeduid als een Next Generation Lawyer door Legal 500.

Zowel Barbara als Ruud maken al jaren deel uit van ons ijzersterk team. We wensen hun alle succes toe en uiteraard een stevige proficiat met deze mooie en belangrijke stap in hun carrière.

Astrea staat u graag bij om u bij de elektronische oprichting van uw vennootschap te adviseren

De maatschappij digitaliseert dezer dagen continu en op alle vlakken. Ook het vennootschapsrecht blijft op dit vlak niet achterop. Sinds 1 augustus van dit jaar is het immers mogelijk om elektronisch een vennootschap op te richten.

Principes

Reeds in 2019 stelden het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie in hun richtlijn van 20 juni 2019 dat moest worden voorzien in procedures waarmee de oprichting van vennootschappen volledig online kan worden verricht, met als doel: kosten, tijd en administratieve lasten – die met een oprichting gepaard gaan – verminderen.

Met de invoering van de wet van 12 juli 2021 werd voornoemde richtlijn omgezet in Belgische wetgeving en was de mogelijkheid van de elektronische oprichting van een vennootschap een feit. Sinds 1 augustus kunnen oprichtingsakten worden verleden via een elektronisch platform en dient de oprichter in principe niet meer fysiek aanwezig te zijn bij de notaris, behoudens enkele uitzonderingsgevallen.

De inhoudelijke vereisten voor een oprichtingsakte, zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijven overeind zodat de tussenkomst van een notaris bij de oprichting een vennootschap wel nog steeds verplicht is.

Werking elektronisch platform

Om de elektronische oprichting van een vennootschap te faciliteren, werd door Fednot een online platform gelanceerd: startmybusiness.
Op heden kunnen via dit platform enkel nog maar een BV, CV of NV worden opgericht.

De oprichter dient via het platform informatie en documenten aan te leveren ter voorbereiding van de oprichtingsakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de benaming van de vennootschap, de gegevens van de oprichter(s), het financieel plan, het bankattest… Astrea kan u hierin bijstaan en deze aspecten afstemmen met de notaris. Samen met een notaris naar keuze zal vervolgens het ontwerp van oprichtingsakte worden opgesteld. Tot slot zal er een videoconferentie plaatsvinden waarbij de oprichtingsakte elektronisch wordt ondertekend aan de hand van de eID of via itsme.

Na het ondertekenen en verlijden van de oprichtingsakte, zal de notaris binnen de 10 werkdagen de oprichtingsakte neerleggen ter publicatie.

Besluit

De invoering van de mogelijkheid om een vennootschap elektronisch op te richten heeft ertoe geleid dat een oprichting minder omslachtig en sneller kan verlopen. Toch blijft het raadzaam om zich goed te informeren alvorens tot oprichting van een vennootschap over te gaan; elke persoonlijke situatie vergt immers een individuele aanpak.