Astrea / News / Decreetswijziging verstrengt belang bij middel ...

20-09-2021

Decreetswijziging verstrengt belang bij middel voor bestuursrechtscolleges

Publications | Omgevingsrecht team

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Op 21 mei 2021 keurde het Vlaams Parlement een decreet tot wijziging van het DBRC-decreet van 4 april 2014 goed dat verandering brengt in beroepsprocedures voor bestuursrechtscolleges in Vlaanderen, zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze decreetswijziging heeft als doel de beroepsprocedure te vereenvoudigen, te versnellen en finaal efficiënter te maken, maar dreigt de toegang tot de rechter te bemoeilijken.

De belangrijkste wijziging betreft de concretisering van het belang bij het middel, waarbij het DBRC-decreet voortaan drie situaties omschrijft waarin een middel niet kan leiden tot een vernietiging:

1) Ten eerste kan de schending van een norm of algemeen rechtsbeginsel niet ingeroepen worden wanneer de verzoekende partij in kwestie er niet door benadeeld wordt. Dit principe van belangenschade bestond al in de rechtspraak voor de decreetswijziging.

2) Ten tweede moet de wetgeving die wordt ingeroepen kennelijk strekken tot de bescherming van de belangen van de verzoekende partij.

3) Ten derde wordt een attentieplicht van kracht. Dit houdt in dat een verzoekende partij de ingeroepen onwettigheid moet aangevoerd hebben op het nuttige ogenblik waarop deze kon worden aangevoerd tijdens de bestuurlijke procedure (bv. tijdens een eerdere inspraakmogelijkheid). Een verzoekende partij moet dus zo vroeg mogelijk in de procedure zijn argumenten brengen. Vooral deze laatste nieuwigheid vergroot het belang van een grondig uitgewerkt bezwaar in te dienen in het kader van een openbaar onderzoek.

Daarnaast zorgt de decreetswijziging er onder meer voor dat de vergunninghouder automatisch een volwaardige procespartij wordt en dat de rolrechten betaald moeten worden bij de indiening van een verzoekschrift i.p.v. na de indiening ervan.

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met het team omgevingsrecht van Astrea. Dit team is samengesteld uit Ciska Servais, Philippe Van Wesemael, Ilse Cuypers, Yannick Ballon, Nino Vermeire en Benoit Forêt.