Astrea / News / Het einde van de London Interbank Offered Rate ...

10-09-2021

Het einde van de London Interbank Offered Rate (LIBOR)

Publications | Dieter Veestraeten / Nicolas Michiels

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

De LIBOR en soortgelijke rentes zullen vanaf 1 januari 2022 uit beeld verdwijnen en door risicovrije rentetarieven (RFR’s) worden vervangen.

De LIBOR is verweven met de interbancaire geldmarkt, dit is de markt waarop banken aan elkaar lenen, maar ook met financiële transacties die een onderliggende waarde van meer dan 300 biljoen dollar hebben.

Deze rentevoet is het gemiddeld rentetarief waartegen een groot aantal internationale banken in Londen leningen aan elkaar wil verstrekken. Hoewel LIBOR meerdere malen per dag wordt berekend, publiceert de ICE Benchmark Administration (IBA) dagelijks om 11u45 (Britse tijd) de officiële LIBOR tarieven. Voorheen werd dit gedaan door de British Bankers' Association (BBA).

De LIBOR tarieven onderscheiden zich van elkaar in looptijd en valuta. In het verleden waren er 10 verschillende valuta en bestonden per valuta in totaal 15 looptijden. In 2013 heeft de BBA echter zowel het aantal valuta als het aantal looptijden teruggebracht tot respectievelijk 5 valuta en 8 looptijden. De resterende valuta zijn de Euro (EUR), de Amerikaanse dollar (USD), het Britse pond sterling (GBP), de Japanse yen (JPY), en de Zwitserse frank (CHF). De looptijden variëren van 1 dag (overnight) tot 12 maanden.

Het einde van de LIBOR zal gevolgen hebben voor zowel de Belgische als de internationale kredietpraktijk. Dit blijkt onder meer uit de omstandige informatie die de Loan Market Association (LMA) hierover ter beschikking stelt. Opneembare kredieten in Amerikaanse dollar en/of pond sterling zullen bijvoorbeeld moeten worden vergoed op basis van de relevante RFR in plaats van LIBOR. Meer concreet gaat het om de Sterling Overnight Index Average (SONIA) voor pond sterling en de Secured Overnight Financing Rate (SOFR) voor Amerikaanse dollar.

Voor de euro heeft de Working Group on Euro Risk-free Rates de €STR ontwikkeld. De €STR geeft het tarief weer voor ongedekte overnight euroleningen tussen banken in de eurozone.

De huidige Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) zal in de komende jaren echter behouden blijven, waardoor kredieten in euro in mindere mate beïnvloed zullen worden door de afschaffing van de LIBOR.

De Working Group moedigt partijen wel aan om een “fallback”-bepaling in hun in euro uitgedrukte kredietovereenkomst op te nemen. Zodoende kan de EURIBOR door de €STR worden vervangen indien de EURIBOR in de toekomst toch zou worden afgeschaft.

Aarzel niet ons te contacteren op het e-mailadres dve@astrealaw.be indien u over dit onderwerp nog verdere vragen hebt.

Dieter Veestraeten & Nicolas Michiels