Astrea / News / Standaardwerk verschenen over de nieuwe Belgisc...

07-02-2022

Standaardwerk verschenen over de nieuwe Belgische wetgeving rond ‘pré-pack’ reorganisaties en ‘pre-insolvency’

Publications | Louis Verstraeten

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et
dolore

Er is een standaardwerk verschenen over de nieuwe Belgische wetgeving rond “pré-pack” reorganisaties en “pre-insolvency”. Het boek is een uitgave in het Frans en bevat een belangrijk rechtsvergelijkend hoofdstuk waarin de situatie in andere Europese landen wordt geanalyseerd. Astrea-partner Louis Verstraeten heeft samen met twee Nederlandse correspondenten Sergei Parijs en Henk Ligtenbarg het deel over de Nederlandse WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) verzorgd. De WHOA is op 1 januari 2021 in Nederland ingevoerd en sindsdien een veelgebruikt instrument om bedrijven te reorganiseren en herstructureren zonder faillissement.

België heeft een grote voorsprong met de mogelijkheden die sinds de WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen) in 2009 zijn ingevoerd om dreigende insolventie in een vroeg stadium te detecteren en te remediëren door middel van buitengerechtelijke oplossingen zonder negatieve publiciteit. Om dit te doen slagen, is er soms een publieke procedure nodig als sluitstuk, waarvan de duur zo kort mogelijk wordt gehouden. Die procedure eindigt dan met een homologatievonnis dat de juridische zekerheid geeft aan alle stakeholders die bij de reorganisatie worden betrokken.

In een vorig jaar verschenen Engelstalige publicatie heeft Louis Verstraeten al duiding gegeven over de pre-pack, samen met een overzicht van de wetswijzigingen die in 2021 en 2022 op stapel stonden.