Astrea haalt opnieuw The Legal 500’s EMEA Green Guide voor 2024

Met gepaste trots kondigen we aan dat Astrea voor het tweede jaar op rij een plaats verovert in The Legal 500’s EMEA Green Guide. Deze lijst bundelt prominente advocatenkantoren over de hele wereld, die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en cliënten adviseren rond milieuvriendelijke oplossingen. Ontdek met welke ecologische inspanningen Astrea het verschil maakt.

Juridisch expert in groene oplossingen

Als gerenommeerd, groen kantoor ondersteunt Astrea zowel nationale als internationale bedrijven bij een scala aan milieugerelateerde vraagstukken. Rechtszaken over klimaatverandering, duurzame financiering, innovatieve projecten rond hernieuwbare energie, vergunningen voor windturbines … Het werkveld is breed en onze advocaten leggen de juiste nichekennis in de schaal. Dat doen we met een multidisciplinaire aanpak, een realistische mindset en bijzondere aandacht voor het maatschappelijk belang. Zo maken onze klanten vlot de groene én juridisch correcte transitie.

Kantoor met duurzame accenten

Die duurzame focus komt niet enkel terug in onze expertises, maar ook in onze kantoorruimte in Antwerpen. We kozen bewust voor een uitvalsbasis die tegemoetkomt aan de BREEAM-standaarden, een internationaal label dat de duurzaamheid van gebouwen beoordeelt, en zetten volop in op milieuvriendelijk pendelen. De vestiging is vlot bereikbaar met zowel de trein als de fiets, telt een ruime fietsenstalling en een parkeergarage met laadpalen voor elektrische wagens. Bovendien ruilden we papier de afgelopen jaren zoveel mogelijk in voor digitale communicatie en hanteren we een strikt sorteerbeleid, met het oog op maximale recyclage.

Astrea is zeer verheugd om de promotie van Seppe Laenen tot partner aan te kondigen

Astrea promoveert advocaat Seppe Laenen tot partner. Sinds 1 januari 2024 mag Seppe zich met trots partner noemen van het advocatenkantoor binnen dewelke hij zich zal focussen op de verdere ontwikkeling van de private equity en venture capital praktijk.

Seppe startte bijna 10 jaar geleden als stagiair bij Astrea in het Corporate M&A team. Na een succesvolle stage, heeft Seppe zich als medewerker de transactieadvocatuur volledig eigen gemaakt en zowel professioneel als daarbuiten sterk bijgedragen aan de groei die Astrea de voorbije jaren heeft gerealiseerd. In januari promoveerde hij tot partner wat voor Astrea een logische volgende stap was. Naast zijn werk bij Astrea is hij ook nog lid van verschillende netwerkorganisaties waaronder AIJA (Assocation International des Jeunes Avocats) en combineert hij in Business Peloton moeiteloos het netwerken met zijn sportieve passie op de fiets.

“Als we het over vaste waarden hebben op kantoor, komen we automatisch bij Seppe uit. Hij kreeg al snel de, niet zo evidente, kunst onder de knie om enerzijds binnen het corporate team op volledig zelfstandige wijze dossiers op te volgen en door zijn doortastende expertise al snel een vertrouwensband op te bouwen met zijn cliënten. Ik ben zeer blij dat Seppe het volledige traject van stagiair tot partner binnen Astrea heeft kunnen afleggen aan mijn zijde en kijk ernaar uit om samen met hem en de andere partners de volgende stappen te zetten in ons groeiverhaal”, zegt Frédéric Verspreeuwen, partner bij Astrea.

De expertise van Seppe ligt binnen het vennootschapsrecht waarbij zijn kernpunt de niche van groeifinanciering is en in het bijzonder private equity and venture capital dossiers. Hij werkt rond investeringsdossiers waarbij de partijen samen inzetten op verdere groei. Die dossiers gaan van zuiver Belgische transacties in de mid-market tot grensoverschrijdende transacties. “We merken vandaag dat er een grote nood is aan sterk en doordacht onafhankelijk juridisch advies in investeringsdossiers”, zegt Seppe. “In een markt die een zotte periode heeft gekend en waar de zaken nu terug wat genormaliseerd zijn, kan het belang van een goede juridische partner in een groeitraject nauwelijks worden overschat.”

De rol van Seppe omvat een breed takenpakket. Het belangrijkste blijft de kwalitatieve service voor cliënten, ondersteund door de sterke Astrea structuur met haar full service aanbod. Hij houdt zich bezig met nieuwe technologieën in de advocatuur en volgt de private equity en venture capital sector op de voet. Daarnaast zal hij zich verder inzetten om zowel stagiaires als medewerkers te begeleiden en op te leiden. Zo vindt hij het belangrijk de ‘go to’ persoon te blijven voor de jongeren op kantoor. Seppe is steeds beschikbaar voor al het cliënteel van Astrea en zal vanaf heden als partner verder bijdragen om de organische groei van Astrea te blijven garanderen.

Special Olympics Mechelen 17-20 mei 2023

As a proud sponsor of Special Olympics Belgium, Astrea is warming up to cheer on the athletes during the National Games in Mechelen.

Time and again, these games deliver heartwarming scenes. Enjoy impressive athletes and groundbreaking performances.

The National Games is an inclusive celebration brimming with diversity, pride and victory.

This year’s competitions will take place from the 17th until the 20th of May in the heart of Mechelen.

Click here to find out all about the National Games.

See you in Mechelen!

Astrea x IusStart

Ook in het tweede semester van dit academiejaar 2022-2023 ondersteunt Astrea samen met twee gemotiveerde studenten de dit jaar geselecteerde startup, dit semester wordt een advies uitgewerkt na in het eerste semester een contract op punt te hebben gesteld.

Christine De Keersmaeker, Katrijn Huon, Yuki Choy en Levi Van Dijck begeleiden de studenten en startup hierbij.

Ook een startup en interesse in deelname aan het IusStart programma? Neem hier een kijkje en schrijf je in wanneer de inschrijvingen voor volgend academiejaar starten.

Astrea werkte mee aan groen licht voor Project ONE: meest duurzame stoomkraker van Europa komt naar de Antwerpse haven

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft op 7 juni in beroep de omgevingsvergunning verleend aan INEOS Olefins Belgium voor de bouw van de ethaankraker ‘Project ONE’. Het departement Omgevingsrecht van Astrea assisteerde INEOS Olefins Belgium bij de gehele aanvraag- en beroepsprocedure.

De ethaankraker heeft de laagste koolstofvoetafdruk van Europa en maakt een fundamenteel verschil door maximaal gebruik te maken van het allerbeste van wat de technologie van vandaag biedt. De installatie vertrekt met ruime voorsprong in het realiseren van een verdere afbouw van de emissies tot net zero wanneer nieuwe technologieën industrieel schaalbaar worden. Lees hier meer over Project ONE.

Ciska Servais, Ilse Cuypers, Benoit Forêt en Jonas Deckers maken deel uit van het departement Omgevingsrecht en Vastgoedrecht van Astrea Advocaten, dat uit 10 advocaten bestaat. Reeds jarenlang staan zij ondernemingen uit de petrochemie en talrijke andere sectoren bij inzake vergunningen en andere omgevings- en vastgoedrecht dossiers.

Wijziging van de Wet op de Betalingsachterstand – verstrenging van de contractuele betalingstermijn

De Wet Betalingsachterstand regelt reeds sinds 2002 handelstransacties tussen ondernemingen en heeft als doel uw onderneming te beschermen tegen wanbetaling door (professionele) klanten. Deze wet legde de wettelijke basis voor de interestvoet in B2B-relaties alsook de betalingstermijn indien deze niet conventioneel, zoals via algemene voorwaarden, werd bepaald.

Naar aanleiding van haar 20e verjaardag werden er een aantal wijzigingen doorgevoerd die op 1 februari 2022 in werking treden. De reden van deze wetswijziging volgt uit de vaststelling dat ondernemingen nog steeds problemen ondervinden met het innen van hun facturen en met dus het betaalgedrag van hun professionele klanten. Het doel is om het onrechtmatig uitstellen van de betalingstermijn aan banden te leggen.

Zo zullen ondernemingen geen betalingstermijn meer mogen overeenkomen die meer dan 60 kalenderdagen bedraagt. Voorheen gold deze beperking enkel indien de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar dit niet is, maar nu dient de betalingstermijn aldus in élke B2B-relatie te worden beperkt tot 60 kalenderdagen. Uiteraard kan er contractueel een kortere termijn worden afgesproken.

Niet alleen de duur van de betalingstermijn, maar ook de aanvang ervan wordt door de wetgever geviseerd. Als uitgangspunt geldt nog steeds de dag na deze waarop de schuldenaar de betrokken factuur heeft ontvangen. Partijen kunnen dus niet langer de ontvangstdatum van een factuur contractueel bepalen. Daarnaast bepaalt de wet nu dat de verificatietermijn voor de geleverde producten en diensten integraal deel uitmaakt van deze betalingstermijn. De vorige wet voorzag dit niet waardoor een betalingstermijn pas kon starten na aanvaarding of controle van de goederen.

Inzake de berekening van de interestvoet en de forfaitaire vergoeding van €40 (indien er geen contractuele schadevergoeding werd bepaald) wijzigt er niets. De wet verduidelijkt wel dat de invorderingskosten het openstaande bedrag “verhoogt”, waar de schuldeiser er voorheen “recht op had”. Zo wordt het automatisch karakter van de interest en de forfaitaire schadevergoeding verder benadrukt, zonder dat dit evenwel praktische implicaties zal hebben voor de schuldeiser.

Ten slotte blijft de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties tijdens het eerste semester van 2022 op 8%.

Heeft u vragen omtrent deze wetswijzigingen of vraagt u zich af of uw algemene voorwaarden nog up to date zijn? Astrea staat u hierin graag bij.

Deputatie verleent omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van Project One

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft een omgevingsvergunning verleend aan Ineos Olefins Belgium voor de bouw en exploitatie van Project ONE in de Antwerpse haven. In uitvoering van deze omgevingsvergunning zal Ineos Olefins Belgium de meest milieuvriendelijke ethaankraker op de Europese markt brengen. De ethaankraker zal ethaan omzetten in ethyleen, een basisgrondstof in de wereldwijde chemische industrie voor de productie van hoogwaardige producten. Project ONE beoogt tevens netto CO2-neutraliteit te bereiken binnen 10 jaar na de opstart van de kraker.

Astrea heeft Ineos Olefins Belgium begeleid bij de opmaak van de vergunningsaanvraag en tijdens de vergunningsprocedure tot de beslissing van de deputatie.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij Ciska Servais, Ilse Cuypers, Jonas Deckers en Benoit Forêt.

Astrea verdedigt met succes het marien ruimtelijk plan 2020-2026 voor de Belgische zeegebieden

Het marien ruimtelijk plan beslaat een oppervlakte van ca. 3.500 km² en biedt de juridische basis voor de uitoefening van verschillende activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee, zoals havenontwikkeling, zeewering, energie, zeevisserij, wetenschappelijk onderzoek, enz.

Astrea stond de Belgische Staat bij inzake twee beroepen tot nietigverklaring die gericht waren tegen het koninklijk besluit van 22 mei 2019, dat dit plan vaststelde voor de periode van 2020 tot 2026.

In twee arresten van 3 december 2021 (nr. 252.319 en nr. 252.320) volgde de Raad van State het verweer dat Astrea in dat kader ontwikkelde. Deze arresten dienen nog gepubliceerd te worden op de website van de Raad van State en in het Belgisch Staatsblad.

Met deze arresten boog de Raad van State zich over enkele interessante rechtspunten, zoals de reikwijdte en detailgraad van het milieueffectenonderzoek op planniveau, de mogelijkheden voor het inbouwen van flexibiliteit in reglementaire voorschriften en de vrijheidsgraden inzake alternatievenonderzoek.

Nu deze beroepen werden afgewezen, kan de Belgische Staat zich opnieuw ten volle richten op toekomstgericht beleid in de Belgische zeegebieden.

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met Ciska Servais, Ruud De Houwer, Benoit Forêt en Jonas Deckers.

Raad voor Vergunningsbetwistingen maakt gebruik van haar nieuwe verruimde bevoegdheid tot indeplaatsstelling

De Raad voor Vergunningsbetwistingen beschikt al sinds enkele jaren over de mogelijkheid om haar eigen uitspraak in de plaats te stellen van de beslissing van de vergunningverlenende overheid wanneer hij de aangevochten vergunningsbeslissing vernietigt op grond van een zuiver gebonden bevoegdheid. Het gaat bv. om een geval waarbij de bestreden beslissing een vergunning verleend heeft voor stedenbouwkundige handelingen die naar het oordeel van de Raad niet kunnen worden vergund wegens een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering. Omwille van de zuiver gebonden bevoegdheid kan de vergunningverlenende overheid in dat geval de vergunning enkel nog weigeren, zodat het overbodig is de zaak terug te verwijzen naar dit bestuur.

Sinds 24 juni 2021 werd die bevoegdheid tot indeplaatsstelling uitgebreid naar gevallen waarbij er sprake is van een feitelijk gebonden bevoegdheid. Die praktijk kwam reeds in zeldzame gevallen voordien voor in de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar werd in het decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van het DBRC-decreet in de wetgeving opgenomen.

De Raad heeft hier in een arrest van 21 oktober 2021 effectief gebruik van gemaakt nadat werd vastgesteld dat de oorspronkelijk appreciatiebevoegdheid van de vergunningverlenende overheid omwille van twee voorgaande vernietigingsarresten volledig uitgehold was. De Raad stelde dat er “materieel gezien geen motieven bestaan die een vergunning kunnen verantwoorden” en besloot dat “(…) op de verwerende partij een feitelijke gebonden bevoegdheid (rust) om het aangevraagde project te weigeren, zodat de Raad zich in de plaats stelt van de nieuw te nemen beslissing en zelf de vergunning weigert”.

Hieruit blijkt dat de Raad zich er niet voor terugdeinst om via de verruimde indeplaatsstelling lang aanslepende vergunningsprocedures zelf te beëindigen. Dit zal ongetwijfeld aanleiding geven tot meer interessante rechtspraak.

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met het team omgevingsrecht van Astrea. Dit team is samengesteld uit Ciska Servais, Philippe Van Wesemael, Ilse Cuypers, Yannick Ballon, Nino Vermeire, Benoit Forêt en Victoire Willemot.

Astrea tekent present op de studie- en netwerkmissie Dubai & Abu Dhabi

Ciska Servais, partner en hoofd van Astrea’s Vastgoed & Omgevingsrecht team, zal Astrea vertegenwoordigen op de exclusieve, zakelijke netwerkmissie naar Dubai en Abu Dhabi onder leiding van ondernemingsorganisatie VOKA, waar zij al enkele jaren begeesterd lid van is.

Ciska zal een bezoek brengen aan de eerste wereldtentoonstelling die plaatsvindt in de Arabische wereld. Een primeur dus. Achter de hoogstandjes en de spektakelstukken zal duchtig business worden gedreven. Lokale projecten van topbedrijven zoals DEME, BESIX, DP WORLD, SOUDAL en AERTSSEN GROUP worden voorgesteld. De VOKA delegatie neemt ook deel aan de Antwerp Night in het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling.

Dit is de uitgelezen kans om optimaal te netwerken met topbedrijven.

Voor meer informatie betreffende VOKA en de zakelijke netwerkmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten https://www.voka.be/activiteiten/exclusieve-zakelijke-netwerkmissie-dubai-abu-dhabi

Vacancy – Vacature voor een Stagiair Handelsrecht en Insolventierecht

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair met 1 tot 3 jaar ervaring in het handelsrecht en het insolventierecht.

We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, opleidingsmogelijkheden en gepersonaliseerde bijstand in uw professionele ontwikkeling.

Uw profiel:

De succesvolle kandidaat dient:

– Een bijzondere interesse te hebben in het contractenrecht en de algemene commerciële geschillen;

– Een eerste ervaring te hebben in de redactie van adviezen en het (zelfstandig) opvolgen van gerechtelijke procedures;

– Kennis van het insolventierecht of ervaring in de faillissementspraktijk is een pluspunt;

– Taalvaardig te zijn, zowel gesproken als geschreven, in het Nederlands, Engels, Frans en/of het Duits;

– Een duidelijke wil om te slagen hebben aangetoond hetzij door academische graden,
postuniversitaire studies en/of andere niet-academische activiteiten;

– Enthousiast, zelfstandig, dynamisch en teamgericht te zijn.

Ons aanbod:

Wij bieden:

– Een kantoor met een omvang die toelaat een professionele werkwijze te combineren met een aangename en collegiale werksfeer;

– Een opportuniteit om mee te werken aan de ontwikkeling van een snelgroeiende en gerenommeerde praktijk met vermeldingen in internationale rankings als Legal 500 en Chambers;

– Interessant en uitdagend werk voor grote en middelgrote Belgische en buitenlandse bedrijven;

– Tijd en middelen om te werken aan uw professionele ontwikkeling en carrièreplanning,
inclusief ontwikkelen eigen cliënteel;

– Een competitief vergoedingspakket in overeenstemming met uw kwalificaties, ervaring en vaardigheden;

– Dit alles met inachtneming van een gezonde work/life-balans.

Geïnteresseerde kandidaten dienen hun motivatiebrief en cv door te sturen naar Mevr. Rosita Moerkens via e-mail rmo@astrealaw.be.

Alle sollicitaties zullen strikt confidentieel behandeld worden.

Voor meer informatie : Vacature voor een Stagiair Handelsrecht

Vacancy – Vacature voor Stagiair/Medewerker Omgevingsrecht

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar stagiairs en/of medewerkers met een interesse, opleiding en/of ervaring in het omgevingsrecht.

We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, opleidingsmogelijkheden en gepersonaliseerde bijstand in uw professionele ontwikkeling.

Uw profiel:

De succesvolle kandidaat dient:

– Een bijzondere interesse te hebben in omgevingsrecht, publiek recht, overheidsopdrachten, onteigeningen;

– Bij voorkeur werd reeds enige ervaring opgedaan in deze materies;

– Een duidelijke wil om te slagen hebben aangetoond hetzij door academische graden,postuniversitaire studies en/of andere niet-academische activiteiten;

– Taalvaardig te zijn, zowel gesproken als geschreven, in het Nederlands, Engels en Frans;

– Enthousiast, zelfstandig, dynamisch en teamgericht te zijn.

 

Ons aanbod:

Wij bieden:

– Een kantoor met een omvang die toelaat een professionele werkwijze te combineren met een aangename en collegiale werksfeer;

– Een opportuniteit om mee te werken aan de ontwikkeling van een snelgroeiende en gerenommeerde praktijk met vermeldingen in internationale rankings als Legal 500 en Chambers;

– Interessant en uitdagend werk voor grote en middelgrote Belgische en buitenlandse bedrijven;

– Tijd en middelen om te werken aan uw professionele ontwikkeling en carrièreplanning,
inclusief ontwikkelen eigen cliënteel;

– Een competitief vergoedingspakket in overeenstemming met uw kwalificaties, ervaring en vaardigheden;

– Dit alles met inachtneming van een gezonde work/life-balans.

 

Voor meer informatie Vacature voor Stagiair/Medewerker Omgevingsrecht.

Vacancy – Vacature voor een Stagiair Handelsrecht

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair met 1 tot 2 jaar ervaring in het handelsrecht.

We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, opleidingsmogelijkheden en gepersonaliseerde bijstand in uw professionele ontwikkeling.

Uw profiel:

De succesvolle kandidaat dient:

– Een bijzondere interesse te hebben in algemene commerciële geschillen met een eerste ervaring in het (zelfstandig) opvolgen van gerechtelijke procedures;

– Kennis van het beslagrecht is een pluspunt; Bij voorkeur werd reeds enige ervaring opgedaan in het maritieme- en transportrecht;

– Een duidelijke wil om te slagen hebben aangetoond hetzij door academische graden, postuniversitaire studies en/of andere niet-academische activiteiten;

– Taalvaardig te zijn, zowel gesproken als geschreven, in het Nederlands, Engels en Frans; kennis van het Duits is een pluspunt;

– Enthousiast, zelfstandig, dynamisch en teamgericht te zijn.

 

Ons aanbod:

Wij bieden:

– Een kantoor met een omvang die toelaat een professionele werkwijze te combineren met een aangename en collegiale werksfeer;

– Een opportuniteit om mee te werken aan de ontwikkeling van een snelgroeiende en gerenommeerde praktijk met vermeldingen in internationale rankings als Legal 500 en Chambers;

– Interessant en uitdagend werk voor grote en middelgrote Belgische en buitenlandse bedrijven;

– Tijd en middelen om te werken aan uw professionele ontwikkeling en carrièreplanning,
inclusief ontwikkelen eigen cliënteel;

– Een competitief vergoedingspakket in overeenstemming met uw kwalificaties, ervaring en vaardigheden;

– Dit alles met inachtneming van een gezonde work/life-balans.

 

Voor meer informatie Vacature voor medewerker Vennootschapsrecht PDF.

Vacature voor medewerker Vennootschapsrecht

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een medewerker met 4 tot 6 jaar ervaring in het vennootschapsrecht.

Uw carrière bij Astrea:

We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, opleidingsmogelijkheden en gepersonaliseerde bijstand in uw professionele ontwikkeling.

Uw profiel:

De succesvolle kandidaat dient:

– te kunnen terugkijken op minimaal drie jaar relevante ervaring op het vlak van het vennootschapsrecht, bij voorkeur binnen een internationale transactiepraktijk;

– een duidelijke wil om te slagen hebben aangetoond hetzij door academische graden, postuniversitaire studies en/of andere niet-academische activiteiten;

– taalvaardig te zijn, zowel gesproken als geschreven, in het Nederlands, Engels en Frans;

– enthousiast, zelfstandig, dynamisch en teamgericht te zijn.

Voor meer informatie Vacature voor medewerker Vennootschapsrecht PDF.

Vacature voor Stagiair Vennootschapsrecht

Ons kantoor te Antwerpen is op zoek naar een stagiair in het vennootschapsrecht met 1 tot 3 jaar ervaring.

Uw carrière bij Astrea:

We bieden interessant en uitdagend juridisch werk, rechtstreeks contact met cliënten, een nauwe samenwerking met en regelmatige feedback van de betrokken vennoten, een aangename en collegiale omgeving, een attractieve en competitieve vergoeding, opleidingsmogelijkheden en gepersonaliseerde bijstand in uw professionele ontwikkeling.

Uw profiel:

De succesvolle kandidaat dient:

– een bijzondere interesse en eerste ervaring te hebben in de advisering van Belgische en buitenlandse ondernemingen en ondernemers bij hun transacties, herstructureringen en geschillen als aandeelhouders, bestuurders en investeerders;

– een duidelijke wil om te slagen hebben aangetoond hetzij door academische graden, postuniversitaire studies en/of andere niet-academische activiteiten;

– taalvaardig te zijn, zowel gesproken als geschreven, in het Nederlands, Engels en Frans; kennis van het Duits is een pluspunt;

– enthousiast, zelfstandig, dynamisch en teamgericht te zijn.

Voor meer informatie ASTREA Vacature Stagiair Vennootschapsrecht PDF.