Astrea / what we do / Handelsrecht
& Distributierecht

Handelsrecht
& Distributierecht

Ons team handelsrecht en distributierecht is
gespecialiseerd in advies inzake uiteenlopende
commerciële overeenkomsten, zoals distributie- en
concessieovereenkomsten, aankoop- en
verkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten,
leasingovereenkomsten en algemene
samenwerkingsovereenkomsten

We begeleiden ons nationaal en internationaal cliënteel bij de
opstart, de uitvoering en de beëindiging van activiteiten binnen
alle mogelijke distributievormen, waaronder concessies van
alleenverkoop, handelsagentuur, franchise, selectieve distributie
en commissieverhoudingen.

Daarnaast ondersteunen we de verdelers van producten en
diensten bij geschillen met betrekking tot de uitvoering
en/of beëindiging van overeenkomsten, en dat zowel voor
de gewone rechtbanken als voor de arbitragerechtbanken.

Onze praktijk bestrijkt ook alle aspecten van oneerlijke concurrentie en consumentenbescherming zowel onder Belgisch als onder Europees recht. We adviseren onze cliënten inzake reclame, verkooppromoties, verkoopmethodes, etikettering, productwetgeving, oneerlijke bedingen in met consumenten of tussen bedrijven afgesloten overeenkomsten, enz.

Dankzij een internationaal correspondentienetwerk verlenen
we onze diensten bovendien ook internationaal aan buitenlandse
bedrijven die een verkoopnetwerk wensen op te zetten in België of
aan Belgische bedrijven in het buitenland.

Onze diensten

  • Commerciële overeenkomsten
  • Commerciële geschillen
  • Distributierecht
  • Marktpraktijken en consumentenrecht
  • Geschillenbeslechting
  • Beslagrecht en executierecht
  • Invorderingen